Blomma

Hälsokraft grundades 1991, och är idag specialiserad på kroppsfokuserade behandlingsmetoder. Vi erbjuder friskvård och personlig utveckling genom förebyggande insatser, behandling, samtal, stresshantering, återhämtning och Empowerment – den kraftväckande modellen.

Människan fungerar som en helhet. Såväl orsaker till problem som åtgärder för problemlösning är mångdimensionella. Hälsokraft arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv med kroppsfokuserad psykoterapi som grundläggande metod. Friskvård innefattar fysiska, mentala, sociala och existentiella aktiviteter.

Resultatet ger ett ökat engagemang till en bättre balans mellan arbete och fritid, goda relationer till familj och vänner och ett välmående som ger kraft att prestera mer inom livets alla områden.

Hälsokraft samarbetar med företag, företagshälsovård, kommun, privatpraktiserande läkare och privatpersoner.

Målet med behandlingarna
• Målgruppen är personer som är sjukskrivna samt de som behöver bli medvetna om sin situation för att förhindra sjukskrivning eller minskad arbetskapacitet
• Rehabiliteringsinsatserna syftar till att öka sin livskvalité, återfå en ökad arbetsförmåga
• Metoden fokuserar på att arbeta med dolda hinder som kan motverka rehabilitering
• Klienten skall känna delaktighet, medskapande, samt känna sig sedd och hörd
• Klienten skall känna arbetsglädje och lust att vilja förändras till en positiv medarbetare och medmänniska
• Målet är att skapa en vi-känsla och en kreativitet som ökar medarbetarnas arbetsförmåga och därmed verksamhetens kvalitet

Möten med klienten
De första mötena innebär en fas där vi lär känna klienten, bygger upp ett förtroende och skapar en trygghet för den fortsatta behandlingen. Förutom inledande samtal noteras vid dessa tillfällen olika symtom som förmedlas av bland annat kroppsspråket, rösten och andningen. Klienten får röra sig i rummet och vi för en dialog kring kroppskännedom och livsstil, hur andningen fungerar etc. Behandlingen kan även bestå av att vi upprättar ett kontrakt med hemuppgifter som ska vägleda klienten till att må bättre.

Meny

EVA ROBERTSSON

Umeå
:
Skolgatan 35
Stockholm:
Centralt i Stockholm

Mobil 070 557 72 14
Karta
eva@robertsson.ac
www.halsokraft.ac